سوالات متدوال

از جمله سوالاتی که ممکنه برای شما پیش بیایید.

همه نیروهای سبز کاشانه یک دوره کلاس های مهارت آموزی را میگذرانند و سپس مصاحبه ای تشخیصی جهت تایید صلاحیت انجام میشود ؛همچنین سابقه و سو پیشینه آنها از پلیس امنیت ناجا استعلام می‌شود.

اگر به هر دلیلی از خدمات راضی نیستید، لطفاً فوراً برای راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید. تمیز کردن مجدد باید ظرف 2 روز کاری پس از قرار اولیه انجام شود.

بله، اگر به نیروی بیشتری نیاز دارید میتوانید سفارش‌های بیشتری را برای خدمت نظافت منزل در همان زمان خواسته شده، ثبت سفارش کنید.

بله شما میتوانید در قسمت مشخص شده در بخش ثبت خدمات ،خدمات دائمی یا دوره ای را انتخاب کنید.

با وجود اینکه تک به تک افراد مدرک عدم سوء پیشینه ارائه داده اند ؛توصیه میشود که خودتان در محل حضور داشته باشید.

25234-min